Polityka prywatności

 

 1.  Music Technology Press (dalej „Wydawnictwo”) wydawca serwisu www.muzykaitechnogia.pl (dalej „Serwis”) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
   
 2. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Music Technology Press z siedzibą w Gdyni 81-603, ul. Kamrowskiego 7A/12.
   
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie, mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu w celu marketingu  produktów i usług Wydawnictwa oraz starannie wybranych podmiotów współpracujących.
   
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane :
 1. Wydawnictwo nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika.
   
 2. Wydawnictwo gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin oraz funkcjonalności stron Serwisu.

  Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
   
 3. Użytkownikom przysługuje :
 1. W celu skorzystania z praw  wymienionych w punkcie 8 należy skontaktować się z Wydawnictwem Music Technology Press wysyłając e-mail na adres: prenumerata@music-tech.pl.
   
 2. Wydawnictwo stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Serwisu - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu i usprawniania funkcjonowania Serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami.

  Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.
   
 3. Serwis zawiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
   
 4. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.